Lékaři

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Vedoucí lékař Perinatologického centra
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Krajský perinatolog Středočeského kraje

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

MUDr. Patrik Šimják, Ph.D.

MUDr. Jan Přáda

MUDr. Pavlína Černohorská

MUDr. Zdeněk Laštůvka

MUDr. Karolína Míková

MUDr. Simona Mlezivová