Naše ambulance

Zde lékaři a porodní asistentky s každou budoucí maminkou:

  • pečlivě proberou její dřívější stav (odborně: odeberou anamnézu)
  • provede se vyšetření délky hrdla ultrazvukem (odborně:cervikometrie)
  • stěr z pochvy pro vyšetření fetálního fibronektinu

Nejedná se komerční projekt. Prevence předčasného porodu. je podporována Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstvem práce a sociální věcí ČR.