Co znamená screening

Screening v lékařství znamená vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v časných stádiích, kdy pacient nemá žádné příznaky nebo potíže. Cílem screeningu je rozeznat včas chorobu a předejít rozvoji nemoci, či případnému úmrtí.

O co jde v programu Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP?

V případě tohoto programu se jedná o vyšetření asymptomatických těhotných žen, se zatíženou porodnickou anamnézou s cílem včas odhalit riziko předčasného porodu a zahájit cílenou a individuální léčbu.