Garance projektu

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 byla zřízena. Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen „Rada“), která pracuje jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění. Za účelem řízení pilotního projektu Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP na základě usnesení Rady byla s účinností ke dni 1. 5. 2018 zřízena pracovní skupina.

Předseda pracovní skupiny: 
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Členové pracovní skupiny:
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc.
MUDr. Václava Adámková
MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.
Prof. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Prim. MUDr. Helena Posová, CSc.
Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
MUDr. Petra Řiháčková, MBA

Tajemník pracovní skupiny:
MUDr. Marcela Koudelková

Koordinátorka projektu
Petra Pařízková, porodní asistentka