O projektu

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP.

Žena, která jednou zažila předčasný porod, na tuto závažnou těhotenskou komplikaci nikdy nezapomene. Předčasný porod a zejména peče o dítě po předčasném porodu matce a její rodině obvykle změní život. Mnohdy bez ohledu na to, zda vše dopadlo dobře, miminko předčasný příchod na svět zvládlo a prospívá. Nebo to byla trnitá cesta, kdy se maminka a miminko musely vypořádat se všemi možnými nástrahami nedonošenosti. A už vůbec nemluvě o situaci, kdy možná vše dopadlo nejhůře a dítě nepřežilo nebo si odneslo postiženi na cely život. Vždy se jedná o trauma pro celou rodinu. Vztahy v rodinách po předčasných porodech procházejí jednou z nejtěžších zkoušek, které život vůbec přináší. Po měsíce i roky musejí být partneři v trvale pohotovosti a zároveň zápasí s pocity viny a s otazníky, které často nelze uspokojivě zodpovědět ani ve 21. století. Proč se to stalo? A co nás čeká do budoucna? Bude další dítě v pořádku? Dobrá zpráva je, že riziko předčasného porodu lze dnes do jisté míry předpovědět.

Lékaři gynekologové a porodnici z celé České republiky mají dnes možnost se zapojit do pilotního screeningového projektu, který realizuje Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s porodnicí „U Apolináře“ 1. LF a VFN v Praze za finanční podpory  Operačního programu Zaměstnanost.

O co jde?

Jedná se o projekt, kdy se mezi těhotnými ženami hledají pravě ty, u kterých lze předčasný porod očekávat. Proto screening předčasného porodu. Výsledek vyšetřeniumožní nejen těhotným ženám, ale zejména odborníkům, aby se na porod nedonošeného miminka včas a co nejlépe připravili. A zejména aby miminko přišlo na svět v porodnici, která je pro tyto případy vybavena.

Jak vyšetřeni probíhá?

Vyšetřeni je určeno pro těhotné ženy s vysokým rizikem předčasného porodu, které:

  • v minulosti již předčasně porodily (před 36+6 týdnem těhotenství),
  • nebo v předchozím těhotenství potratily po 16. týdnu těhotenství,
  • nebo mají zkrácené hrdlo dělohy (cervikometrie < 25 mm do 25. týdne těhotenství).

Vyšetřeni se uskutečni během jediné návštěvy, která netrvá déle než 45 minut. Vyškoleny tým lékařů a porodních asistentek odebere u těhotné ženy anamnézu, to znamená, že ženy jsou pečlivě vyzpovídány. Cílem je hledat ve zdravotní historii faktory, které se podílejí na riziku předčasného porodu. Následuje odběr krve, moči, slin a stěr z pochvy.  Vyšetření se provádí mezi 20. až 27+6 týdnem těhotenství a jedním z parametrů pro vyhodnocení je koncentrace fetálního fibronektinu. Fetální fibronektin je glykoprotein přítomný ve vaginálním sekretu v časné fázi těhotenství. S postupujícím těhotenstvím mizí a jeho přítomnost naznačuje blížící se předčasný porod. Součástí je vaginální vyšetření ultrazvukem (odborně cervikometrie), kde se ověřuje délka hrdla dělohy.

Vyšetřeni je zcela zdarma a je určeno pro ženy z celé České republiky. Na základě výsledků se vypočítá, jak je vysoka pravděpodobnost rizika, že může k porodu dojít v nejbližších týdnech, nebo dokonce dnech.

Žena po vyšetřeni dostane písemně výsledek, který předa svému lékaři. Pokud je výsledek pozitivní, ošetřující lékař může okamžitě upravit nebo nastavit nejlepší preventivní, nebo dokonce léčebný plán.

Vyšetřeni je bezplatně nabízeno ženám z celé České republiky.

Důležitá informace pro lékaře.

Vyšetření je plně hrazeno z pilotního projektu, nikoli ze všeobecného zdravotního pojištěni. To znamená, že žádným způsobem nezasahuje do nastavených úhradových mechanizmů registrujících gynekologů, kteří organizují „Komplexní péči o těhotnou ženu“.