Porodní asistentky

Iva Schafferová

Jaroslava Strupplová

Simnona Mašková

Tereza Plojharová

Petra Pařízková