Naše ambulance

Naše ambulance pro prevenci předčasného porodu. Ambulance je určena pro vysoce specializovanou péči v oblasti perinatologie.

Zde lékaři a porodní asistentky s každou budoucí maminkou:

  • pečlivě proberou její dřívější stav (odborně: odeberou anamnézu)
  • provede se vyšetření délky hrdla ultrazvukem (odborně:cervikometrie)
  • stěr z pochvy (odborně: vyšetření fetálního fibronektinu)

Nejedná se komerční nabídku. Prevence předčasného porodu. je podporována Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstvem práce a sociální věcí ČR.