Prevence

Progesteron
Progesteron je klíčový hormon pro stabilizaci, ustálení činnosti svalstva dělohy (odborně myometrium), neboť tlumí jeho stahování (odborně kontraktilitu) a při vaginálním podání působí protizánětlivě. Progesteron se podává u asymptomatických (bez příznaků předčasného porodu) těhotných žen s krátkým děložním hrdlem. U žen s anamnézou předčasného porodu či pozdního potratu ve II. trimestru je proto možno zvážit podávání progesteronu od týdne těhotenství 16+0 do 35+0. Doporučuje se podávání progesteronu ve formě tablet v dávce 200 mg vaginálně na noc.

Cerclage
Cerclage děložního hrdla je metoda jak sekundární prevence předčasného porodu, tak někdy i terapeutickým výkonem.

Cerclage (fr. cercle kruh, z lat. circulus) je operační stažení děložního hrdla (cervix uteri) stehem ve II. trimestru, které se provádí, je-li uzávěrová funkce hrdla dělohy během těhotenství nedostatečná a hrozí-li potrat nebo předčasný porod. Frekvence tohoto chirurgického výkonu v posledních letech výrazně poklesla.

Cerclage se provádí (je indikovaná) buď:

  • na základě anamnézy
    Má-li těhotná žena za sebou předčasný porod nebo pozdní potrat ve II. trimestru. Cerclage na základě anamnézy je preventivním výkonem. Obvykle se provádí mezi 12. a 14. týdnem těhotenství u asymptomatických žen s anamnézou tří a více předčasných porodů anebo těhotenských ztrát ve II. trimestru.
  • na základě výsledku transvaginální cervikometrie ultrazvukem
    Jedná se o výkon, který se provádí u žen s anamnézou předčasného porodu či pozdního potratu ve II. trimestru, které mají současně krátké děložní hrdlo.
  • záchranná („emergency“) cerclage
    Tento druh cerclage je záchranným a již léčebným výkonem při zkrácení a dilataci hrdla dělohy s prolabujícím vakem blan do pochvy. Ve srovnání   konzervativním přístupem, tedy bez cerclage, můžeme  oddálit předčasný porod v průměru o 5 týdnů. Tento postup proto může snížit incidenci předčasného porodu před 34. týdnem těhotenství až na polovinu. Avšak dilatace děložního hrdla/branky větší než 4 cm a prolaps vaku blan před zevní branku je spojen s vysokým rizikem selhání výkonu. Šance na úspěch je vyšší, je-li vyloučen zánět v plodové vodě.

Cerclage se nesmí provádět (kontraindikace metody), když jsou přítomy děložní stahy, nebo jsou klinické známky zánětu placenty (odborně chorioamnionitis), vaginální krvácení, předčasný odtok plodové vody, nebo jsou-li známky fetálního distresu, čí plod je neživotaschopný (mrtvý plod, vrozené vady plodu apod.).

Steh cerclage se odstraňuje před porodem, obvykle mezi 36. – 37.týdnem těhotenství. Při plánovaném císařském řezu může být odstranění cerclage odloženo až na den samotného výkonu. Při nástupu děložní činnosti je vhodné cerclage odstranit, aby se snížilo riziko poranění hrdla dělohy. U těhotných s předčasným odtokem plodové vody je vhodné cerclage  odstranit. Některé případy (transabdominálně provedená cerclage) vyžaduje porod císařským řezem a zde cerclage může být ponechána i po porodu.

Ukázka standardní délky děložního hrdla s porovnáním děložního hrdla u hrozícího předčasného porodu
Ukázka naložení cerkláže na hrdlo děložní.