Diagnostika

Diagnóza začátku spontánního předčasného porodu není snadná, protože ji stanovujeme pouze na základě klinických symptom (příznaků)/kritérií

Klinické symptomy/kritéria

  • pravidelné děložní kontrakce (více jak 4 kontrakce za 20 minut nebo více jak 8 kontrakcí za hodinu), postupné zkracování a dilatace děložního hrdla/branky při vaginálním digitálním vyšetření a/nebo transvaginální cervikometrie ultrazvukem.
  • předčasný odtok plodové vody.

V klinické praxi mohou nastat situace, kdy přes splněná výše uvedená diagnostická kritéria předčasný porod do 7 dnů nenastane.