Predikce

Vstupní kritéria

Predikce spontánního předčasného porodu u asymptomatických těhotných
Predikce spontánního předčasného porodu je dnes založena na identifikaci rizikových faktorů, které však vykazují nízkou senzitivitu a specificitu. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory spontánního předčasného porodu patří:

  • anamnestické údaje o předčasném porodu nebo pozdním potratu ve II. trimestru,
  • transvaginálně ultrazvukem zjištěné funkční zkrácení děložního hrdla (< 25 mm) do 30. týdne těhotenství.

Predikce spontánního předčasného porodu do 7 dnů u symptomatických těhotných
K predikci předčasného porodu do 7 dnů u symptomatických  pacientek  se používají:

  • transvaginálně ultrazvukem zjištěné funkční zkrácení děložního hrdla (< 25 mm) do 30. týdne těhotenství,
  • biochemické metody, jako je kvalitativní či kvantitativní stanovení fetálního fibronektinu (dále také fFN) či insulin-like growth factor binding protein 1 (dále také PIGFBP-1) a placental alpha mikroglobulin-1 (dále také PAMG-1) v cervikovaginálním sekretu.

Fetální fibronektin
Použití testu pro diagnostiku fFN mezi 22. a 34. týdnem těhotenství se především vyznačuje vysokou negativní prediktivní hodnotou. V případě negativního výsledku 99,5 % těhotných neporodí do 7 dnů a 99,2 % žen do 14 dnů.

Insulin-like growth factor binding protein 1
PIGFBP-1 v cervikovaginálním sekretu vykazuje vysokou negativní prediktivní hodnotu, která dosahuje až 95 %.

Placental alpha mikroglobulin-1
PAMG-1 v cervikovaginálním sekretu má ve srovnání s fFN a PIGFBP-1  srovnatelnou negativní, ale i vyšší pozitivní prediktivní hodnotu pro porod do 7 dnů.

Poznámka:
U těhotné ženy se symptomy při zkrácení děložního hrdla pod 15 mm je riziko porodu do 7 dnů až 50%, a proto biochemické parametry nedoplňujeme, stejně tak ani při délce děložního hrdla nad 30 mm, neboť riziko porodu do 7 dnů je pod 5 %. Avšak při zkrácení děložního hrdla 15-30 mm můžeme pro upřesnění rizika předčasného porodu biochemické parametry využít.