Příčiny

Příčina předčasného porodu není dosud plně objasněna, je však známo, že se na této patologii podílí zejména:

  • infekce matky, resp. placenty a/nebo plodu,
  • dále rozepětí a porucha prokrvení svalstva dělohy (vícečetná těhotenství, nadměrné mnžoství plodové vody neboli polyhydramnion),
  • choroby děložního hrdla,
  • odlučování placenty,
  • abnormální implantace (uhnízdění) plodového vejce,
  • genetické vlivy,
  • stres matky,
  • imunologický konflikt,
  • hormonální poruchy matky, nebo porucha hormonální komunikace mezi matkou a plodem.

Tyto faktory mohou nastat samostatně nebo v kombinaci. Obvykle nastávají v důsledku dlouhodobých a většinou subklinických (příznaky nejsou zcela, typicky vyvinuty) procesů.