Rizikové faktory

Dosud byla identifikovaná řada ovlivnitelných a neovlivnitelných rizikových faktorů spontánního předčasného porodu.

 Neovlivnitelné rizikové factory:

 • předchozí předčasný porod,
 • afroamerická rasa,
 • věk < 18 nebo > 40 let,
 • špatná výživa,
 • nízká tělesná hmotnost před těhotenstvím,
 • nízký socioekonomický status,
 • operační zákroky na děložním hrdle,
 • anatomické nepravidelnosti dělohy,
 • předčasné zkrácení a dilatace hrdla dělohy,
 • nadměrně rozepjatá děloha (vícečetná těhotenství, polyhydramnion),
 • onemocnění chrupu.

 Ovlivnitelné rizikové faktory

 • kouření,
 • abúzus drog,
 • chybějící prenatální péče,
 • krátký interval mezi porody,
 • anémie,
 • infekce močových cest,
 • stres těhotné.