Incidence

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále také WHO) se každoročně v celosvětovém měřítku předčasně narodí okolo 15 milionů dětí1. Incidence předčasného porodu se geograficky liší.

Podle údajů z roku 2018 se v České republice narodilo předčasně 7,2 % dětí, což je oproti roku 2017 pokles (7,8 %), ale přesto se jedná o  téměř 9 tisíc dětí.

Např. v USA v roce 2013 11,4 %, v některých afrických zemích pak tvoří předčasné porody až 18 % všech porodů.

 

Před 32. týdnem těhotenství v naší zemi se narodí přibližně 2 % (2 tisíce) dětí.