Pilotní projekt

Co je cílem projektu Prevence předčasného porodu zavedením programu QUIPP?

Po vyšetření, kdy lékaři a porodní asistentky s každou budoucí maminkou:

  • pečlivě proberou její dřívější stav (odborně: odeberou anamnézu)
  • provede se vyšetření délky hrdla ultrazvukem (odborně: cervikometrie)
  • stěr z pochvy (odborně: vyšetření fetálního fibronektinu)
  • předají ženě informaci, která může pomoci jejímu lékař učinit event. preventivní opatření.

Nejedná se komerční nabídku.

Prevence předčasného porodu. je podporována Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstvem práce a sociální věcí ČR.