Mortalita a morbidita

Perinatální mortalita (úmrtnost) se uvádí v jednotkách promile (‰), představuje počet plodů/dětí mrtvorozených a zemřelých do 7. dne po porodu na 1000 živě i mrtvě narozených.
Podrobněji, ale obvyklejším způsobem členíme perinátální mortalitu podle doby úmrtí na úseky:

 • antenatální (před porodem, ještě v dutině dělohy),
 • intrapartální (během porodu),
 • a do 7. dne po porodu, časné novorozenecká úmrtnost (dále také ČNÚ).

Česká republika dosahuje dlouhodobě velmi nízkých hodnot perinatální úmrtnosti, když nejčastější příčinou je předčasný porod nezralého dítěte.

Předčasný porod se významně podílí na zvýšené perinatální morbiditě (nemocnost) dítěte. Stává se tak zejména kvůli intrakraniální hemoragii (nitrolební krvácení). Nitrolební krvácení u předčasně narozených dětí vzniká nejčastěji na podkladě porušení cév v mozku vlivem změn krevního tlaku nebo při koagulopatiích (porucha krevní srážlivosti) dítěte. Podle stupně krvácení hrozí motorické, psychické i senzorické postižení dítěte. Hrozí tak pozdní neurologická morbidita u přežívajících jedinců.

Dítě

 • perinatální &neonatální & dětská mortalita
 • porodní traumatizmus
 • morbidita: RDS (respiratory distress syndrome), IVH (intraventricular hemorrhage), NNS (neonatal sepsis), NEC (necrotizing enterocolitis), ROP (rethinopathy of prematurity) hyperbilirubinémie, hypotermie, hypoglykémie & iatrogenní morbidita
 • dlouhodobé změny mentální, neurologické, oční, sluchové a plicní

Matka

 • psychologické trauma
 • operační porod
 • puerperální sepse

Společnost

 • negativní sociální handicap
 • vysoké ekonomické náklady